مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۶:۰

نظرات

ثبت نظر