حضور آیت الله سید مهدی امام جمارانی در مراسم سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم اژدری

چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۶:۰

نظرات

ثبت نظر